Sander Martijn Jonker, atelier TIel

Sander Martijn Jonker (1977, Tiel), woont en werkt in Eindhoven.

 

Opleiding

 

  • Hout- en Meubileringscollege Rotterdam, eindexamen 1998
  • Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost (Den Bosch), eindexamen 2008

 

Links

 

In het kader van controle

 

Ik maak twee- en driedimensionale beelden en reliëfs die spelen met de spanning tussen abstractie en representatie, oppervlak en ruimte. Licht, schaduw en de veranderlijke ongrijpbaarheid daarvan, spelen een belangrijke rol. Hoewel de uiteindelijke werken abstract zijn, gebruik ik de alledaagse werkelijkheid als vertrek-en of referentiepunt.

Mijn beelden komen tot stand door middel van manipulatie, vervorming, herhaling en vereenvoudiging. Sommige werken ontstaan door de herhaling van een simpele beweging of vorm. Andere beelden worden eerder gemaakt door te verkennen hoe ver ik kan gaan met het vervormen en manipuleren van het materiaal, waarna ik de vorm vang en conserveer.

Het dagelijks leven ervaar ik als oncontroleerbaar en soms verwarrend. Om hier mee om te kunnen gaan, ben ik altijd op zoek naar patronen en heb ik gaandeweg verschillende rituelen en manieren van controle ontwikkeld, in de hoop dat die mij zekerheid kunnen bieden en gerust stellen. Het werk en mijn persoon, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De beelden die ik maak, maak ik omdat ik niet anders kan. Ook hierin probeer ik namelijk grip op de werkelijkheid te krijgen door de dingen naar mijn hand te zetten. In het dagelijks leven falen de manieren en rituelen regelmatig en ervaar ik ze vooral als een last, maar in mijn werk ben ik in staat ze positief in te zetten, om tot iets moois te komen. Hoewel ik verlang naar overgave, zowel in mijn leven als in mijn werk, heeft de controle nog steeds de overhand.

 

In light of control

 

I make two- and three-dimensional images and reliefs that play with the tension between abstraction and representation, surface and space. Light, shadow and their elusive ever-changing properties play an important role. Although the resulting works are abstract, I use everyday reality as a starting and/or reference point.

My work is created through forms of manipulation, distortion, repetition and simplification. Some works arise from the repetition of a simple movement or form, others are made by exploring how far I can go with the deformation and manipulation of the material, after which I capture and preserve the shape.

I experience daily life as uncontrollable and at times confusing. In order to cope with this, I am always looking for patterns and have gradually developed various rituals and ways of control, hoping they can offer me certainty and reassure me. The work and my person are inextricably connected. I make the things I make because I don’t have a choice. Here, too, I’m trying to get a grip on reality by bending things to my will. In daily life the ways of control and rituals fail regularly and I experience them mainly as a burden, but in my work I’m able to implement them in a positive way, and create something beautiful. Although I long for freedom, both in my life and in my work, control still prevails.